O spoločnosti

 Spoločnosť BASTAG OOPP, s. r.o. , so sídlom v Prešove, ul. Lipová 7 bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20. mája 2009 ako nástupnícka spoločnosť firmy BASTAG, s.r.o., ktorá od svojho vzniku v roku 2001 zaoberala sa obchodnou činnosťou – predajom osobných ochranných prostriedkov a stavebnou činnosťou. Keďže rokmi svojho pôsobenia sa obidve činnosti rozrástli, pre obchodnú činnosť bola vytvorená BASTAG OOPP, s.r.o. ako spoločnosť, zaoberajúca sa predajom a výrobou osobných ochranných pracovných prostriedkov. V súčasnej dobe sú už do nášho portfólia zahrnuté aj výrobky, ktoré sami navrhujeme a šijeme. Zameriavame sa hlavne na výrobu a predaj špeciálnych pracovných odevov a obuvi, ktoré sú určené do rôznych aj tých najnáročnejších pracovných prostredí. Riziká, ktoré „striehnu“ v týchto náročných prostrediach sú dostatočne eliminované nami navrhnutými ochrannými odevmi a tiež doplnkami a pracovníci sa môžu sústrediť na výkon svojej práce.

Výrobná činnosť našej spoločnosti je zameraná na technický rozvoj ale aj výrobu vlastných výrobkov. Tieto činnosti sa realizujú vo výrobných priestoroch - dielňach, ktoré pozostávajú zo strihárne, šijacej linky, kompletizačnej linky a skladu hotových výrobkov. Každoročne sú naše výrobky zdokonaľované z hľadiska kvality materiálov a tiež možnosti použitia. Naši pracovníci spracúvajú poznatky a požiadavky našich zákazníkov do nového vývoja odevov, ktoré prispievajú ku lepšiemu pracovnému využitiu výrobku v pracovnom procese.

Obchodná činnosť je veľmi úzko prepojená na výrobnú činnosť a pre úplné doplnenie našej ponuky dopĺňame náš výrobný sortiment výrobkami spolupracujúcich firiem. Týmto spôsobom sme schopní ponúknuť našim zákazníkom rôzne druhy dodávok tovaru a obliecť ich celých a hlavne podľa ich predstáv. Táto činnosť zahŕňa realizáciu výrobkov našej spoločnosti na trhu podľa požiadaviek našich zákazníkov, prieskum trhu, hľadanie nových materiálov a produktov využiteľných v našich podmienkach, kontaktovanie existujúcich zákazníkov a nových potenciálnych zákazníkov.

Všetku našu činnosť podriaďujeme jedinému cieľu: ponúknuť zákazníkovi kvalitné, bezpečné, komfortné, spoľahlivé, rýchle a efektívne riešenie akýchkoľvek potrieb ochrany pracovníkov a tiež za konkurenčné ceny.