O spoločnosti

 Spoločnos BASTAG OOPP, s. r.o. , so sídlom v Prešove, ul. Lipová 7 bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20. mája 2009 ako nástupnícka spoločnos firmy BASTAG, s.r.o., ktorá od svojho vzniku v roku 2001 zaoberala sa obchodnou činnosou – predajom osobných ochranných prostriedkov a stavebnou činnosou. Keďže rokmi svojho pôsobenia sa obidve činnosti rozrástli, pre obchodnú činnos bola vytvorená BASTAG OOPP, s.r.o. ako spoločnos, zaoberajúca sa predajom a výrobou osobných ochranných pracovných prostriedkov. V súčasnej dobe sú už do nášho portfólia zahrnuté aj výrobky, ktoré sami navrhujeme a šijeme. Zameriavame sa hlavne na výrobu a predaj špeciálnych pracovných odevov a obuvi, ktoré sú určené do rôznych aj tých najnáročnejších pracovných prostredí. Riziká, ktoré „striehnu“ v týchto náročných prostrediach sú dostatočne eliminované nami navrhnutými ochrannými odevmi a tiež doplnkami a pracovníci sa môžu sústredi na výkon svojej práce.

Výrobná činnos našej spoločnosti je zameraná na technický rozvoj ale aj výrobu vlastných výrobkov. Tieto činnosti sa realizujú vo výrobných priestoroch - dielňach, ktoré pozostávajú zo strihárne, šijacej linky, kompletizačnej linky a skladu hotových výrobkov. Každoročne sú naše výrobky zdokonažované z hžadiska kvality materiálov a tiež možnosti použitia. Naši pracovníci spracúvajú poznatky a požiadavky našich zákazníkov do nového vývoja odevov, ktoré prispievajú ku lepšiemu pracovnému využitiu výrobku v pracovnom procese.

Obchodná činnos je vežmi úzko prepojená na výrobnú činnos a pre úplné doplnenie našej ponuky dopĺňame nᚠvýrobný sortiment výrobkami spolupracujúcich firiem. Týmto spôsobom sme schopní ponúknu našim zákazníkom rôzne druhy dodávok tovaru a obliec ich celých a hlavne podža ich predstáv. Táto činnos zahŕňa realizáciu výrobkov našej spoločnosti na trhu podža požiadaviek našich zákazníkov, prieskum trhu, hžadanie nových materiálov a produktov využitežných v našich podmienkach, kontaktovanie existujúcich zákazníkov a nových potenciálnych zákazníkov.

Všetku našu činnos podriaďujeme jedinému ciežu: ponúknu zákazníkovi kvalitné, bezpečné, komfortné, spožahlivé, rýchle a efektívne riešenie akýchkožvek potrieb ochrany pracovníkov a tiež za konkurenčné ceny.