Platobnť moěnosti


Platba za tovar

Vöetky ceny uvedenť v internetovom obchode bastag.sk sķ koneŤnť, vrŠtane DPH.


Moěnosti platby

Pri uskutoŤÚovanŪ platby za tovar vŠm ponķkame hneÔ niekoĺko variant, z ktorżch si mŰěete vybraĚ tķ, ktorŠ VŠm vyhovuje najviac.

Dobierkou

Tovar mŰěete samozrejme zaplatiĚ aě pri dodanŪ tovaru na dobierku.

Bankovżm prevodom

Pri platbe bankovżm prevodom platŪte iba poplatok za dopravu, bez dobierkovťho poplatku.

HotovosĚou

Tovar mŰěete samozrejme uhradiĚ i v rŠmci osobnťho odberu v sŪdle naöej spoloŤnosti na Lipovej 7, v Preöove, bez poplatku za dopravu.